Edycja 2014

Konferencja Światowy Dzień Walki z Rakiem 1. edycja

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję „Światowy Dzień Walki z Rakiem”, która odbędzie się 04.02.2014 w Warszawie w Galerii Porczyńskich przy Pl. Bankowym 1.

Konferencja jako spotkanie ekspertów polskiej onkologii będzie okazją do dyskusji nad wyzwaniami organizacyjno-finansowymi stojącymi przed zarządzającymi placówkami i referencyjnością ośrodków onkologicznych. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Rady Ministrów RP, dyrektorzy centrów onkologii, przedstawiciele onkologicznych organizacji pozarządowych oraz inne osoby działające na rzecz walki z chorobą nowotworową.

Celem konferencji jest wskazanie kierunków rozwoju oraz zachodzących zmian w działaniu publicznych centrów onkologii w Polsce w celu podniesienia jakości i dostępności leczenia onkologicznego. Dlatego też intencją organizatorów jest aby konferencja zgromadziła nie tylko wybitnych onkologów i dyrektorów największych placówek onkologicznych, ale również zachęciła do udziału w inicjatywie ekspertów i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w działalność onkologiczną z całego kraju.

Z poważaniem,

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
Dyrektor Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Dr n. med. Zbigniew Pawłowicz
Przewodniczący Rady
Dyrektorów Centrów Onkologii