Podsumowanie 2. edycji konferencji „Światowy Dzień Walki z Rakiem”
Opublikowano: 
05.02.2015
W dniu 04 lutego 2015 r. w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się 2. edycja konferencji Światowy Dzień Walki z Rakiem. Tematem przewodnim wydarzenia była sytuacja polskiej onkologii w pierwszym miesiącu funkcjonowania pakietu onkologicznego. Uczestników powitał Sławomir Neumann, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, podkreślając, że ministerstwo jest otwarte na wszelkie uwagi dotyczące pakietu.

W Konferencji wzięło udział szerokie grono specjalistów z zakresu onkologii: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Rady Ministrów RP, marszałkowie województw, członkowie zarządu towarzystw naukowych, dyrektorzy publicznych, pełnoprofilowych centrów onkologii, kadra medyczna, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne osoby działające na rzecz walki z chorobą nowotworową.

Konferencja podzielona była na trzy panele tematyczne. W pierwszym panelu dyskusyjnym pt. „Pacjent wobec pakietu onkologicznego” tematem przewodnim były oczekiwania pacjentów wobec pakietu onkologicznego. Wzięli w nim udział: Rzecznik Praw Pacjenta, Doradca społeczny Prezydenta RP ds. Zdrowia, przedstawiciele Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, dziennikarz TVP oraz Przewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku woj. kujawsko-pomorskiego. Według prelegentów wprowadzenie pakietu to duży krok naprzód w leczeniu onkologicznym, zwracali jednak uwagę na jego niedociągnięcia. Zdaniem Macieja Piróga – Doradcy Społecznego Prezydenta RP ds. Zdrowia pakiet nie uwzględnia chorych, którzy są już w trakcie leczenia, nie są nim objęte także osoby leczone paliatywnie. Według Krystyny Kozłowskiej, Rzecznika Praw Pacjenta, najczęstszą przyczyną skarg pacjentów było wydłużenie wizyty spowodowane koniecznością wypełnienia nadmiernie zbiurokratyzowanej karty DiLO. Były dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy dr n. med. Zbigniew Pawłowicz opowiadał o roli doradców pacjenta w procesie opieki nad osobami z chorobą nowotworową.

Uczestnicy drugiego panelu dyskusyjnego pt. „Rola lekarza pierwszego kontaktu w obliczu pakietu onkologicznego” podjęli się oceny realizacji pakietu onkologicznego po miesiącu funkcjonowania w placówkach POZ. Panel zgromadził przedstawicieli lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz prezesów onkologicznych towarzystw naukowych. Wszyscy prelegenci zgodzili się, że korzystne dla społeczeństwa jest włączenie lekarzy rodzinnych w proces leczenia onkologicznego, ponieważ dzięki temu znacząco poprawi się wykrywalność nowotworów. Według uczestników pakiet onkologiczny nie jest jednak wolny od wad. Zdaniem lek. med. Małgorzaty Załawy – Dąbrowskiej, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, pośpiech związany z wprowadzeniem pakietu był główną przyczyną nieporozumień pomiędzy lekarzami rodzinnymi a Ministerstwem Zdrowia. Ponadto mankamentem pakietu jest fakt, że nie pozwala on specjalistom wystawiać kart DiLO w momencie podejrzenia nowotworu u pacjenta. Taką możliwość mają jedynie lekarze POZ. Profesor Jacek Fijuth, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego podkreślał, że niezbędna jest ścisła współpraca pomiędzy lekarzami rodzinnymi a onkologami oraz przeniesienie ciężaru opieki nad pacjentem onkologicznym po skończonym leczeniu na lekarzy POZ. Jego zdaniem niezbędne jest określenie wytycznych dla lekarzy rodzinnych, określających zasady postępowania w przypadku nowotworu. Profesor Maciej Krzakowski, Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej powiedział, że należy jak najszybciej opracować standardy diagnostyczne w zakresie wykrywalności nowotworów dla lekarzy POZ.  Odniósł się również do szkoleń dla lekarzy rodzinnych, jego zdaniem konieczne jest wprowadzenie szkoleń na poziomie regionalnym, a nie centralnym. Profesor Piotr Rutkowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej był również przekonany o konieczności pogłębienia współpracy pomiędzy lekarzami POZ a onkologami. Ponadto pacjenci mogliby poddawać się badaniom kontrolnym u swojego lekarza rodzinnego, bez konieczności przyjeżdżania do centrum onkologii. Zdaniem dr. Jacka Łuczaka z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce nadmierna biurokratyzacja karty DiLO sprawiła, że wśród lekarzy POZ nie ma zbyt wielu zwolenników pakietu onkologicznego. Wyraził jednak nadzieję, że pakiet okaże się katalizatorem zmian i poprawi jakość opieki nad chorym onkologicznie.

Koniec dyskusji zwieńczyła krótka prezentacja ONKOline – nowatorskiego rozwiązania, wspierającego realizację pakietu onkologicznego poprzez ułatwiony kontakt pomiędzy lekarzami POZ a centrami onkologii w Kielcach i Bydgoszczy.

W trzecim panelu dyskusyjnym pt. „Centra onkologii – wyzwania pakietu onkologicznego”, dyrektorzy największych, pełnoprofilowych centrów onkologii wraz z Przewodniczącym Senackiej Komisji Zdrowia dyskutowali na temat problemów związanych z realizacją karty DILO, konsylium lekarskim oraz z systemem finansowania terapii onkologicznej. Zdaniem prof. Krzysztofa Warzochy, dyrektora Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, problem nastręcza konieczność wypełniania karty DiLO w czasie rzeczywistym. Wydłuża to czas wizyty, kosztem wywiadu z chorym, a ponadto byłoby lepiej, gdyby można ją było wystawić po rozpoznaniu nowotworu, a nie w chwili jego podejrzenia. Według profesora Warzochy, konsylia interdyscyplinarne powinny się zbierać w centrach onkologii o najwyższym stopniu referencyjności, które dysponują odpowiednim zapleczem naukowym. Pozostali dyrektorzy podzielili zdanie profesora Warzochy. Na koniec uzgodniono złożenie wspólnego dokumentu w Ministerstwie Zdrowia oraz Narodowym Funduszu Zdrowia, będącego konkretną i spójną propozycją rozwiązania problemów w zakresie funkcjonowania pakietu onkologicznego.

Organizator konferencji, firma IRONteam, składa gorące podziękowania wszystkim uczestnikom, panelistom oraz prowadzącym dyskusje tematyczne.
Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy do:

Patrona honorowego: Senackiej Komisji Zdrowia
Patrona merytorycznego: Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Partnerów głównych konferencji: Siemens Sp. z o.o., Candela Sp. z o.o.
Partnerów konferencji: CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., ELEKTA Sp. z o.o., Fortinet, Maxto Sp. z o.o. S.K.A., MediaNet Sp. z o.o.
Patronów medialnych: TVP INFO, Rzeczpospolita, Wprost